Aféierung an d‘Kraiderpedagogik

Aféierung an d‘Kraiderpedagogik

D’Welt vun de (wëlle) Kraider bitt eng ganz rei u Méiglechkeeten, d’Natur ze erliewen, se mat de Sënner ze entdecken a se ze „notzen“. Dobäi soll mat natierleche Ressourcen ëmmer uechtsaam a respektvoll ëmgaange ginn. Pedagogescht Personal erfueren an erliewen an...