D’Zil vun de Naturerfarungsspiller ass et, datt d‘Kanner d’Natur mat hire fënnef Sënner erliewen an entdecken.