D’Zil vun der Natur- a Wildnispedagogik ass et, duerch ganzheetlech Naturerliefnisser d’Verbonnenheet an d’Verantwortungsbewosstsënn géigeniwwer eiser Ëmwelt ze fërderen, fir dës ze schützen, ze erhalen a gläichzäiteg déi eege Perséinlechkeetsentwécklung an d’Selbstwäertgefill ze stäerken.
Des Formatioun setzt sech engersäits theoretesch mat verschiddene Konzepter an Approchë vun der Natur- a Wildnispedagogik auserneen. Zentraalt Element vun dëser Formatioun wäert et awer sinn, selwer Naturerliefnisser ze maachen an natur- a wilnispedagogesch Iddien an Aktivitéiten ze erliewen. Duerch déi uschléissend Reflexioun kann dat Erlieftend an der Grupp gedeelt an diskutéiert ginn. Ausserdeem kann eng Bréck tëscht dem eegene pedagogeschen Alldag geschloe ginn, fir ze erkennen, wéi esou naturpedagogesch Konzepter do afléisse kënnen.
Dauer: 1 Dag (6-8 St.)

Zilpublikum: Formal an non-formal Bildung (ab 12 Joer)
Op Ufro (« in-house »): Jo
Plazen: 8-12 (méi nëmmen op Ufro)
Presenzevent: Jo
Onlineevent: Nee
Sprooch: Lëtzebuergesch/Däitsch